Ibid sjukvård

Sjukvårdsberedskap
på ditt event

Sjukvårdsberedskap med specialistkunskap, läkemedel och hjärtstartare.

Ambulansberedskap med fullt utrustad ambulans och rutinerad personal

Förevisning av ambulansen och utrustning.

Om IBID sjukvård

Arne Ring som ligger bakom Ibid sjukvård är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Till vardags jobbar han på ambulansen och på fritiden drivs Ibid sjukvård.

    Meriter i korthet
  • Militär sjukvårdare -2005
  • Leg. sjuksköterska -2008
  • Specialistsjuksköterska anestesi -2011
  • Instruktör i HLR, barn-HLR, S-HLR, A-HLR
  • Arbetat på akutvårdsavdelning, anestesisjukvård, ambulans
  • AMLS, PHTLS och PS-utbildad
  • Lång erfarenhet av sjukvård på evenemang

Gilla Ibid sjukvård på Facebook!

Mail arne@sjukvardare.se
Telefon 073-581 76 23

Pris & offert

Ibid sjukvård...

...kan du lita på Bokat är bokat. När bokningen är klar - då avbokar inte Ibid sjukvård på andra grunder än force majure (akut sjukdom, fordonshaveri eller motsvarande - se villkor nedan).

...innehar F-skatt. Alltså behöver du som uppdragsgivare inte betala några skatter eller sociala avgifter utöver timkostnaden, du betalar bara det som står på fakturan.

...innehar patientförsäkring som alla vårdgivare ska ha enligt lag - i händelse av vårdskada.

...är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård- och omsorg. Det innebär att myndigheten kan utöva tillsyn över verksamheten.

...journalför patientkontakterna. Detta kan vara extra värdefullt för patienter i efterhand vid kontakt med exempelvis försäkringsbolag, mfl. Kanske extra viktigt om Du arrangerar olika idrottstävlingar - ridning, motorsport eller liknande?

...håller hög nivå både på personalens utbildning och erfarenhet, samt på den utrustning som medförs. Ofta högre standard än ordinarie ambulanssjukvård.

Nedanstående är riktpriser. Vid längre eller frekventa uppdrag lämnas offert, så tveka inte att höra av dig för att få Ditt pris. Moms tillkommer inte då sjukvård av legitimerad personal är momsbefriad.

Professionell sjukvård med 1 sjuksköterska:
750 kr/timme. Reseersättning 70 kr/mil. Vid "långa" resor, efterfråga offert.

Professionell sjukvård med läkare:
Från 1100 kr/timme. Reseersättning 35 kr/mil.

Beredskap med akutbil:
Kan bemannas med sjuksköterska/sjuksköterskor, eller sjuksköterska + läkare. 2000 kr/dag i tillägg till ovanstående priser.

Beredskap med ambulansfordon:
Bemannad av två sjuksköterskor. 1750 kr/timme. Reseersättning 70 kr/mil.

Vid långa och/eller frekventa uppdrag - efterfråga alltid offert!

Prisuppgift/offert kan erhållas via mail eller telefon. Du får oftast svar inom 24 timmar.

Vid pris/offertförfrågan önskas upplysning om plats och under vilka tider du önskar ha hjälp från Ibid sjukvård.

Verksamheten utgår från Ringstorp i Östergötland (ca 2 mil från Linköping), men är inte främmande för resor. Tidigare uppdrag har utförts frekvent i till exempel Jönköping, Uppsala, Stockholm, mfl. orter utanför länet.

Bokningsregler 2022

Vid avbokning av uppdraget – helt eller delvis – mer än 7 dagar innan arrangemangets start debiteras 25% av kostnaden. Vid avbokning inom 7 dagar från arrangemangets start debiteras 50% av kostnaden. Avbokning inom 48 timmar innan arrangemangets start debiteras hela kostnaden. Om avbokning sker som direkt följd av myndighetsbeslut kring Covid-19 faktureras ingen kostnad.

Betalning inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat avtalats. Efter förfallodatum tillkommer dröjsmålsränta om gällande referensränta + 8%, samt påminnelseavgift. Påminnelse gentemot privatkonsumenter är 60 kr, för näringsidkare, myndigheter och övriga tillkommer förseningsavgift på 450 kr. Vid mer än 30 dagar efter förfallodatum kan ärendet bli aktuellt för Kronofogde, i sådant fall debiteras kund samtliga av myndighetens avgifter i samband med detta, samt 380 kr i administrativ avgift. Upplysning om aktuella avgifter finns att inhämta hos Kronofogden.

Vid oförutsedd och/eller allvarlig händelse som förhindrar Ibid sjukvård att genomföra uppdraget - till exempel akut sjukdom, akut sjukdom hos närstående, hinder på vägen, fordonshaveri, stöld, överfall, utebliven leverans, myndighetsbeslut eller övrig force majeure tas ingen ersättning ut för uppdraget motsvarande den tid som ej kan utföras, alternativt återbetalas om betalning skett i förväg. Ibid sjukvård kommer om möjligt att ge uppdragsgivaren kontakt med konkurrerande verksamhet för att lösa uppdraget. Uppdragsgivaren är medveten om att det inte lämnas någon garanti för Ibid sjukvårds närvaro, samt att uppdragsgivaren inte kan kräva ersättning för ekonomiska förluster eller andra förluster som orsakas av Ibid sjukvårds frånvaro.

Om uppdraget slutar tidigare än beräknat debiteras bokad tid, om inte annat avtalats. Eventuell övertid (tid efter bokad tid) erbjuds i mån av möjlighet till ett pris av 1,5 gånger överenskommen timpenning och debiteras för varje påbörjad halvtimme om inget annat avtalats.

Vid beredskap med företagets ambulans eller akutbil informeras om följande: Fordonen innehar dispens för att brukas som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 par. i förordning om vägtrafikregister när det brukas för transporter av sjukvårdspersonal till olycksplatser/sjukdomsplatser. Transport av patient till sjukhus är ej möjlig på grund av myndighetsbeslut.

Vid bokning av ambulans eller akutbil åligger det kunden att tillse att parkeringsplats finns att tillgå på lämplig plats. Kunden tillser att eventuella tillstånd för infart och/eller parkering på platsen finns.

Med reservation för felskrivningar.

Copyright © 2014-2017 Ibid sjukvård  |Startsida Pris/offert Kontakt FAQ | Design by Studio7designs

Studio7designs