Ibid sjukvård

Sjukvårdsberedskap
på ditt event

Sjukvårdsberedskap med specialistkunskap, läkemedel och hjärtstartare.

Ambulansberedskap med fullt utrustad ambulans och rutinerad personal

Förevisning av ambulansen och utrustning.

Om IBID sjukvård

Ibid sjukvård levererar professionell sjukvård till idrottstävlingar, företagsevent, motorsport, TV-galor, konvent och liknande evenemang som önskar höja sin beredskap för akuta sjukdomsfall eller skador.

Utrustningsnivå- och kompetens/erfarenhet för uppdragen är hög, samtidigt som priset är lågt för denna nivå på tjänsten. Akutläkemedel, hjärtstartare och annan livräddande utrustning är självklarheter, likaså att företaget är registrerad vårdgivare och innehar ansvars/patientförsäkring enligt lag.

Gilla Ibid sjukvård på Facebook!

Mail arne@sjukvardare.se
Telefon 073-581 76 23

Vanliga frågor

F: Varför kostar det? Sjukvård är ju gratis.
S: Det som kostar är resor, utrustning, läkemedel, patientförsäkring, marknadsföring och andra kostnader som alla företag har. Dessutom går en del till ersättning för den arbetstid som åtgår. Ibid sjukvård bekostas inte av skattemedel.

F: En frivilligförening gör detta för mycket mindre pengar, hur kommer det sig?
S: Många frivilliga erbjuder "första hjälpen", alltså inte sjukvård. Det innebär att de inte får (enligt lag) göra medicinska bedömningar, får inte ge läkemedel och inte använda annan utrustning än vad gemene man kan och får använda. De skriver sällan eller aldrig journal och därför finns ingen möjlighet till uppföljning i efterhand och begränsade möjligheter till hjälp vid eventuell felbehandling. Då "riktig" sjukvård kostar mer i termer av material, försäkringar och även innebär ett mycket större ansvar så kostar det också lite mer, men å andra sidan får du också mycket mer för pengarna.

F: Vi känner en läkare som brukar hjälpa oss gratis.
S: Vad bra med en egen läkare som känner er verksamhet! Men tänk på denne har starkt begränsade möjligheter att utföra sjukvård då sjukvård måste journalföras, det ska finnas en registrerad vårdgivare och det ska också finnas en patientförsäkring. En läkare eller sjuksköterska får alltså inte utföra sjukvård utanför sitt ordinarie arbete om detta inte finns. Detta har diskuterats mycket senaste åren inom olika sportförbund, några nyttiga länkar är Svensk idrott, Socialstyrelsens PM i ämnet från 2011 samt en artikel i LT.

F: Vi vill gärna att du kommer till oss, bara det är gratis.
S: Tyvärr kostar material, resor, försäkring och liknande en hel del pengar och därför ser jag små möjligheter för att sjukvården skulle vara helt gratis.

F: Vad kostar det i timmen?
S: Timpriset beror på hur lång tid resan tar, hur många timmar uppdraget är, hur mycket material som riskerar att användas, med flera faktorer. Skicka gärna en fråga med uppgifter om uppdraget så återkommer jag med ett pris. Självklart kostar inte en offert något.

F: Får verkligen sjuksköterskor använda läkemedel hur som helst?
S: För att använda läkemedel som i fallet med Ibid sjukvård krävs en personlig delegation från en läkare. Läkaren har granskat och godkänt det som kallas "generella ordinationer" där bland annat indikation och dos finns angivet för varje läkemedel.

F: Vilken utrustning har du med dig?
S: Utrustningsnivån beror på typ av uppdrag och förutsättningarna kring dessa. Allra minst medförs en väska som innehåller bland annat olika mätverktyg (blodtrycksmanschett, stetoskop, pulsoximeter och blodsockermätare), läkemedel och sprutor/kanyler till dessa. Läkemedlen kan ges mot allergi, astma, klåda, illamående, kraftig smärta, uttorkning/chock, huvudvärk, kramper, oro/ångest och lågt blodsocker. Det finns också hjälpmedel för att skapa en fri luftväg på någon som blivit medvetslös.

Det finns också tillgång till syrgas, andningshjälpmedel, varma dropp, brännskadeförband, splintar för mindre frakturer, nackkragar, hygienartiklar, stort utbud av olika förband, sårrengöring och till och med material för förlossning - detta material anpassas efter uppdragets art.

Copyright © 2014-2017 Ibid sjukvård  |Startsida Pris/offert Kontakt FAQ | Design by Studio7designs

Studio7designs